Kurz pro novopečené tatínky

V posledním newsletteru jsme se v odstavečku Pod pokličkou zmínili o tom, že si v rámci spolehlivého růstu firmy elegantně vychováváme nové koně. Našemu vedoucímu výroby jsme poděkovali za „výrobu“ malé Alžbětky, designérovi Svaťovi pak za chytré duplikování sebe sama. Svatič junior se bude také hodit.

jimara_vitani_tatinku_kurz_1
↑ Již první fáze kurzu samozřejmě probíhá v ochranných pomůckách: děťátko vybalit a zbavit nečistot

A aby to měli oba otcové (a samozřejmě i maminky!) v realitě jednodušší, již tradičně jsme jim na míru ušili Kurz pro novopečené tatínky.

jimara_vitani_tatinku_kurz_2
↑ Protože byla miminka silně…, bylo nutné je vykoupat a přebalit. Gumové rukavice, respirátor i ochranný oblek se benjamínkům bez debat hodil

Ano, jde o zaměstnanecký benefit, který nemá široko daleko obdoby. Abychom však dodrželi tvrdé kurzové normy a výsledek všech dílčích testů byl uznatelný, přizvali jsme si zdravotní sestru Bc. Jiřinku R., které touto cestou ještě jednou děkujeme. Byl to opravdu silný zážitek.

jimara_vitani_tatinku_kurz_3
↑ Ve finále bylo samozřejmě nutné miminka dotankovat čerstvým příkrmem

Musíme konstatovat, že i ve ztížených podmínkách si chlapci nevedli špatně. Ovšem a v duchu hesla „hlavně nepřechválit“, voláme příště, pánové, příště to snad bude ještě lepší! Čili kdo další je na řadě?